شعرهای شخصی سبحان حیدری -دوباره هایی که فقط یکبار بود !

شعرهای شخصی سبحان حیدری

سبحان حیدری نوازنده موسیقی شعرهای خود را در این وبلاگ به نمایش می گذارد

دوباره هایی که فقط یکبار بود !

12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست و يکم فروردين؛ نوشته شده توسط: SOBHANTOTo3

این روزها دوباره ها تکرار می شوند ،
همان دوباره های خسته ای که فقط یکبار بود !
نزدیک همان روزهایم دوباره
ولی بی انگیزه ترین روزهای زندگیم را در این روزهای دوباره های خسته می شمارم ؛
تعجب آروه
درست همان طور که می گفتی شد ، من آن خندیدیم به همه دوباره ها
چه زود شد من آن و چه زود دوباره ها می گذرد
و چه ترسی داری ؟ از خوده خود بودن من
... این روزها دوباره ها تکرار می شوند ،
همان دوباره های خسته ای که فقط یکبار بود!
همان شب های رفته ای که فقط انکار بود !

ارسال شده در: , ارسال نظر
درباره وبلاگ


ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان