شعرهای شخصی سبحان حیدری -من به خود بودن خود شک دارم !!!

شعرهای شخصی سبحان حیدری

سبحان حیدری نوازنده موسیقی شعرهای خود را در این وبلاگ به نمایش می گذارد

من به خود بودن خود شک دارم !!!

12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست و يکم فروردين؛ نوشته شده توسط: SOBHANTOTo3

تو به من بودن من شک داری
من به خود بودن خود مشکوکم
هر دو یک نقطه مبهم داریم ؛
من به حبس عبدی محکومم !
من به خود مشکوکم
تو به من شک داری
و به قول سهراب : من به امار زمین مشکوکم
من منتقد فکر دو پهلو شده فردا ام
من شاکی از این خاطره های تلخم
خستم
... هم گیج
هم به احساس تو من می خندم
هم به این خاطره های خسته
تو به من می خندی
من که از تو دورم
و به خود بودن خود مشکوکم
تو به من شک داری
چه عجیبست حقیقت و چه تلخ !!!!

ارسال شده در: , ارسال نظر
درباره وبلاگ


ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان