شعرهای شخصی سبحان حیدری -با چه آهی صدایت کنم؟

شعرهای شخصی سبحان حیدری

سبحان حیدری نوازنده موسیقی شعرهای خود را در این وبلاگ به نمایش می گذارد

با چه آهی صدایت کنم؟

12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست و يکم فروردين؛ نوشته شده توسط: SOBHANTOTo3
با چه آهی صدایت کنم؟
رنگ زرد بودنت خبر می داد ،
اما حیف که من عبرت نمی گیرم
/
دیوار و یک قاب سیاه
و جایی که مردمش عید ندارند ،
آینه نیست
سبز نمی شوم
سبک نمی شوم
چترم کجاست ؟
... روشن شو راوی !!
با چه آهی صدایت کنم ، رنگ زرد بودنت خبر میداد
اما حیف که من عبرت نمی گیرم
/
گرم گرم بودم نفهمیدم چه شد ،
ولی
هیچکس نه ، تو نشد
آنطور که می خواستم نشد .
من امیدم را به باد خاطراتم داده ام
تا دوباره نو شوم
اما نشد
با چه آهی صدایت کنم ؟
رنگ زرد بودنت خبر میداد ،
اما حیف که من عبرت نمی گیرم ؛

ارسال شده در: , ارسال نظر
درباره وبلاگ


ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان