شعرهای شخصی سبحان حیدری -دود من

شعرهای شخصی سبحان حیدری

سبحان حیدری نوازنده موسیقی شعرهای خود را در این وبلاگ به نمایش می گذارد

دود من

12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست و يکم فروردين؛ نوشته شده توسط: SOBHANTOTo3دود من تو زنده ای یا من هنوز توهمم
برو هوا ؛ سفیدیت را نفروش
چرا به رنگ فرش بودنم نمی رسم ؟
حسرتی که ته دلم را خالی کرده دیگر احساس هم نمی شود
تکرار شده
تکرار خسته
چرا به من نمی رسی ؟ به جان دود من ؟
به خواب خوب من ؟
چرا هنوز به رنگ فرش بودنم به فرش رنگ بودنم
به اشک شهر دود من ، به اشک دود شهر من
... هماره آسمان بزرگ
همیشه فکر تو بلند
همیشه حسرتم عظیم
چرا هنوز به رنگ فرش بودنم نمی رسم ؟
چرا هماره روی گیج بودنم به خواب می رود ؟
روی مغز من زلف تو رژه می زند
خیلی خوب
زندگی هنوز به من نمی کشد

ارسال شده در: , ارسال نظر
درباره وبلاگ


ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان