شعرهای شخصی سبحان حیدری -فرش بودن

شعرهای شخصی سبحان حیدری

سبحان حیدری نوازنده موسیقی شعرهای خود را در این وبلاگ به نمایش می گذارد

فرش بودن

12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست و يکم فروردين؛ نوشته شده توسط: SOBHANTOTo3


خیلی از فرش بودنم دورم !!!

دود می بینم و خواب

حرف مانده ولی از گفتن سیر

رو به جریان مسیر کج خود می تابم

هم گیجم

هم خسته

نای گریه نیست فرستش بسیار است ،

همه تاریکی ها

خوده روشنیند

من که اینطور میبینم

... نه صدای نوی

نه ندای جدید

خیلی از فرش بودنم دورم !!!

ارسال شده در: , ارسال نظر
درباره وبلاگ


ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان